Щастливите служители гарантират бизнес успех

По-високото благосъстояние на служителите води ли до по-висока производителност и в крайна сметка до осезаеми ползи за бизнеса? Ново проучване на Кристиан Крекел, Джордж Уорд и Ян-Емануаел де Неве намира връзка между щастието на служителите и успеха в бизнеса. Изследването е основано на данни на Gallup и обхваща близо 1.9 милиона служители в 230 организации в 73 държави.

Авторите проучват четири потенциални мерки за корпоративна ефективност – лоялност на клиентите, производителност на служителите, рентабилност и текучество на персонала. Заключението им е, че удовлетвореността на служителите има съществена положителна връзка с лоялността на клиентите и отрицателна връзка с текучеството на персонала. Освен това удовлетвореността на работниците е била свързана с по-висока производителност и рентабилност. Работата за успешна фирма прави служителите по-доволни и щастливи, отколкото обратното, подчертават авторите на изследването. Те цитират проучвания на промените в отделните фирми и организации, които показват, че подобренията в настроението на служителите водят до по-голяма производителност, а не обратното.

Какво може да обясни тази връзка? По-високото благосъстояние на служителите е свързано с по-висока производителност, защото щастливите работници са по-малко предразположени към отсъствия от работа или отказ от изпълнение на служебните задължения. Както признават авторите на доклада, добре управляваната компания може да бъде трудно да се дефинира, но можем да я разпознаем веднага, щом я видим. В нея работниците са добре информирани за плановете на компанията. Персоналът е способен да бъде откровен с мениджърите без да се страхува дали ще загуби работното си място. Не се допуска никаква форма на тормоз в местоработата. Служителите в добре управляваната компания работят усилено, но в замяна на упорития им труд, за тях е осигурено достатъчно време да се възстановят и да се посветят на семействата си. Или обобщено – в такава фирма персоналът се третира като хора, а не като обикновени счетоводни единици.

Според учените повишаването на благосъстоянието на обществото е най-важната цел за създателите на корпоративните политики и е важно тя да не е в противоречие с интересите на бизнес общността. Лидерите в корпорацията са хората, от които зависи повишаването на щастието на колектива, за да бъде гарантиран просперитетът на фирмата.