През обектива

Special Weekly

Опит

... Още »
Special Weekly

Кой е твоят камък?

Много поколения пророци и мъдреци са се опитвали да узнаят тайната на камъните и да я използват за благото на хората. Още в древността предците ни са забелязали, че... Още »
Кой е твоят камък?
Параграф22 Daily

Пленумът на ВСС ще поиска от Изпълнителния директор на НАП информация изготвен ли е доклад за извършване на ревизии на съдии от АС – Бургас и членове на семействата им

Становището на Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии е, че такъв доклад представлява намеса в независимостта на съдебната власт и е опит... Още »
Пленумът на ВСС ще поиска от Изпълнителния директор на НАП информация изготвен ли е доклад за извършване на ревизии на съдии от АС – Бургас и членове на семействата им
Параграф22 Daily

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да издава заповеди за членовете на ВСС, които са определени за ръководители на проекти, както и с участниците по партньорски проекти

Пленумът на ВСС отложи за следващото си заседание приемането на решение във връзка с реда за възлагане на работа на определените от ВСС участници в екипите за... Още »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да издава заповеди за членовете на ВСС, които са определени за ръководители на проекти, както и с участниците по партньорски проекти
Параграф22 Daily

Пленумът на ВСС определи участници в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма

Консултативният орган е създаден с цел постигане на по-добра координация и представителност при изпълнението на проекта, за чиято изпълняваща агенция е определено... Още »
Пленумът на ВСС определи участници в Консултативния орган по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма