По-полека с усмивките

Не само приятелството започва с усмивка. Оказва се, че в някои държави тя може да провокира съмнения в умствената ви адекватност и порядъчност. До такъв извод е стигнала международна група изследователи от Полската академия на науките, която е проучила реакциите към усмивката на жителите от 44 държави.

Идеята за сравнителния анализ хрумнала на социолога Крис Куба, докато гостувал в САЩ. Като гражданин на Полша, където „дежурни усмивки“ не се раздават наляво и надясно, социологът изпитал културен шок от факта, че по улиците му се усмихват непознати хора.

В рамките на изследването, инициирано от Куба, били анкетирани 5200 студенти, на които показали снимките на хора, които се усмихват, и такива, които са с неутрално изражение на лицето. Те трябвало да определят доколко умни и честни им изглеждат въпросните индивиди. Установено било, че в Швейцария, Германия, Малайзия, Китай, Австрия, Египет, Филипините, Великобритания, Дания, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Португалия, Австралия, Турция, Грузия, Канада и Зимбабве свързват пряко усмивката с интелекта. В тези държави възприемат усмихнатия непознат като образован, мислещ и разумен, а човекът с мрачен вид съответно рискува да провокира неприязън към себе си.

Колкото и да е странно, САЩ не само не оглавяват групата страни, където усмивката се асоциира с интелигентност, но дори не влизат в нея. Първи по този показател са немските студенти, които най-често са предполагали, че усмихнатият човек е с голям умствен багаж и е честен в намеренията си. Без да влизат в подробен анализ на този факт, изследователите отбелязват, че подобна позитивна оценка е характерна за представителите на държави, където животът  се отличава с висока предсказуемост и утрешният ден не предизвиква страх. Затова изразяването на радост чрез усмивка не е нещо подозрително и негативно.

Изследването потвърждава репутацията на Русия като страна, чиито жители нямат високо мнение за хилещите се от вежливост или без видим повод. По-странното е, че  най-песимистично настроени към „дежурните усмивки“ са японците. Може би защото са принудени по силата на традицията да прибягват до тях непрекъснато. В групата държави, където предпочитат сериозните физиономии, влизат още Южна Корея, Иран, Индия и, кой би допуснал, Франция.  Иначе казано, французите споделят мнението, че ухиленият човек не се отличава с голям ум и кристална честност. Колкото до Индия и Иран, там възприемат усмихнатия индивид направо като умствено неадекватен.

Така или иначе, според инициатора на изследването – Крис Куба, светът е изключително многообразен и всички ние сме много различни. Ето защо не бива да преценяваме другите с мерките, които си носим от вкъщи.