Назована е най-щастливата страна в света

В световния доклад за щастието (World Happiness Report 2019) участват 156 държави. На трето място по брой на щастливите хора е Норвегия. На второ – Дания.

Подобно на миналата година първата позиция е за Финландия (според резултатите от тригодишните проучвания, проведени от Gallup през 2016–2018 година.). Развитата социална подкрепа (второ място по този показател), високата степен на свобода при вземането на жизненоважни решения (5), ниската степен на корупция (4) правят тази страна по-щастлива от всички останали.

Задачата на независими учени от Великобритания, САЩ и Канада бе да разберат как хората в различни части на света оценяват своя живот в съответствие със собствените си идеи за щастие. Докладът анализира не само жизнените оценки, но и емоциите (положителни и отрицателни). Така се открои една тъжна тенденция – въпреки ръста на населението, в света има все по-малко щастливи хора. Наред с това учените наблюдават нарастване на негативните емоции, като тревожност, тъга и гняв. По-рано те бяха характерни най-вече за  Азия и Африка, но напоследък се забелязват и в други региони.

Държавите с  ниско ниво на щастие се характеризират и с ниска продължителност на живота, икономически, политически и социални напрежения. Най-големите спадове в равнището на щастието се наблюдават в Йемен, Индия, Сирия, Ботсвана и Венецуела.

През тази година докладът се фокусира върху нагласите в обществото като цяло: как се е променило то през последните 12 години, предвид новите технологии, новите социални роли и политическите конфликти. Специални глави от документа са посветени на щедростта, влиянието на щастието върху поведението при гласуване и зависимостта на щастието от използването на Интернет. Едно от откритията в доклада е, че в богатите страни, например в САЩ, въпреки икономическото благосъстояние, има по-малко щастливи хора. Експертите обясняват това с факта, че хората често изпадат в различни зависимости – било от наркотици, хазарт или цифрови медии.

Заключението на учените е, че светът се променя бързо и ние живеем в период на преход към нова ера, което поражда чувство на несигурност и нарастващо напрежение в хората. Този проблем трябва да се решава  от правителствата на всички държави.