Special Weekly

Men Follow

Американска мечта с европейска визия

Споменаването на марката Monterey до скоро предизвикваше само една асоциация в опитния познавач на яхтения пазар ndash; най-доброто съотношение качество-цена при американските яхти до 13 метра. Амбицията на братята Маршал да наредят Monterey на върха се увенча с успех благодарение на невероятния...