Special Weekly

Me & You

Великата игра на мъдреците

Цивилизациите на древните Гърция и Рим не познават подобна игра. В Речник на чуждите думи в българския език (на д-р Стефан Младенов от 1942 г.) срещаме следното определение за понятието шахмат: Остроумна персийска игра като борба между два царя (шаха), разположени един срещу друг с войска на бойното полеhellip;. По-нататък пише: hellip; шахмат = шахът (царят) е умрялhellip;. Играта се разпространява в Персия през V век пр.Хр.. Но съществуват писмени източници и от още по-стари времена (санскритски ръкопис от 800-те години преди Христа разказва за съществуването на подобна игра).


В познатия ни днес вариант на шаха, появил се по целия свят поне преди хиляда години, само първите десет дебютни хода наброяват 169 518 829 100 544 000 000 000 000 000 възможни варианта. А единственият момент, в който решението диктуват не законите на логиката, а чистата случайност, това е тегленето на жребий (най-често с монета) за определяне на цвета на фигурите. Всичко останало не е нищо повече освен математически разчети, логика и психология.


Появата на шахматната игра в Персия, а сетне и в Индия, подсказва една нейна древна особеност - тя е създадена за забавление на висшата аристокрация и високопоставените кастови съсловия. Които били митично богати! Ето защо изработването на фигурите и игралната дъска е поверявано на най-добрите майстори ювелири, бижутери и златари, които влагат много скъп и високоценен материал. Злато, скъпоценни камъни, слонова кост, екзотична дървесина и всичко, до което въображението може да се докосне. Владетелите ценели високо подобни подаръци, които много бързо придават на игралния комплект качеството на изящно изкуство.


Но като във всяка игра, резултатът от която е непредсказуем, в шахмата могат да се правят залози за резултата от партията. От което впрочем и днес се възползват многобройните любители на хазартните игри. Сред тях специално място заемат такива колоритни фигури като руския цар Иван Грозни. През 1584 г., малко преди смъртта си, той играе шахмат с Борис Годунов на много скъп комплект от фигури и дъска. Залогът е цялото съдържание на царската съкровищница. Крайният резултат е премълчан от историята.


Въпреки всичко шахматът е творческа игра, която остава извън осъждания от всички религии хазарт. Синедрионът (висшият църковен и законодателен орган на юдаизма), Библията, Коранът и всички други свещени книги остро порицават и дори забраняват хазартните игри. Изключение се прави само за шахмата, оценен като противопоставяне на две логически системи, като сблъсък на високи интелекти, но и като естетическа категория. Което го прави все по-популярен и бързо достъпен за по-ниските обществени категории и плебса. Тази демократичност на играта води и до изработване на фигурите и дъската от прости, общодостъпни материали и за дълъг период отнема от ценностния блясък на комплекта. Който в Средновековието, а сетне и във Века на просвещението, та чак до днешни дни остава достояние само на аристокрацията, висшето духовенство и воинското съсловие, както и на новозародилата се буржоазия. Ювелирно изработените шахматни комплекти постепенно се превръщат в предмет на колекциониране и търговски оборот.


В последно време позабравената естетическа стойност на игралните фигури се възражда все повече и по-бързо. Надпреварата вече е не само в естетиката, формата и разнообразните дизайнерски възможности в облеклото на армиите, но и в използването на все повече скъпи материали. В направата се включват не само бижутери, но и скулптори, привлечени от творческите предизвикателства на миниатюрната пластика.


В София още се помнят сребърните комплекти върху мраморна черно-бяла дъска на ювелира Георги Евстатиев, продавани като сувенири в отдавна несъществуващите магазини на Творческия фонд на Съюза на художниците. От такава задача е изкушаван и популярният в медийните среди скулптор Ставри Калинов.