Special Weekly

Me & You

Символ на богатство и просперитет

От самото възникване на хартиените пари в Китай и на монетите в Древна Финикия за техния художествен вид са полагани особени грижи. И това е абсолютно нормално, като се имаnbsp; предвид, че собствената парична единица е била един от символите на суверенитета на един владетел, и като такъв е следвало да изглежда по подобаващ начин. Именно зарадиnbsp; исоката художествена и историческа стойност монетите, а впоследствие иnbsp; анкнотите започват да привличат вниманието на колекционерите. И това се превръща в бизнес още от времето на Ренесанса, когато заможни аристократични и търговски фамилии започват да създават сбирки от антични монети. Една от най-богатите фамилии в света - тази на ротшилд, е започнала възхода си в средата на XVIII век, когато нейният основател - Майер Амшел ротшилд, е станал основен доставчик на старинни монети за колекцията на Вилхелм IХ, херцог на Хесен-касел. С времето производството на парични знаци се превръща във високоразвита в технологично отношение индустрия, която обаче продължава да привлича вниманието на хората с енигматичния си блясък. Защото, каквото и да си говорим, парите са символ на богатство и положение в обществото от времето на египетските фараони досега. Безусловен интерес за колекционерите у нас са предложенията на българската фирма Global Coins and Medals. Тя е специализирано търговско дружество за дейности, свързани със създаване, отсичане и разпространение на разменни и възпоменателни монети и колекции от злато, сребро, неблагородни метали, продажба наинвестиционно злато във вид на кюлчета и монети, специализирани колекционни предмети и уникати. Фирмата е част от световна верига, включваща 20 водещи в бранша търговски дружества от Европа, САЩ, Австралия и Далечния изток. Златни инвестиционни кюлчета ARGOR HERAEUS Златна колекция ldquo;Австралийска фаунаrdquo; 2006.