Special Weekly

Me & You

Пет по двайсет и пет за Bvlgari

В римския изложбен дворец продължава изложбата Между вечността и историята: 1884-2009, посветена на 125-годишнината от създаването на бижутерската фирма Bvulgari. Този немалък срок разделя ХIХ от ХХI век. Разделя и днешния ден от онази пролет на 1884 г., през която на улица Виа Систина в...