Special Weekly

Me & You

Непознатият Египет

Това което трябва да се свърши днес може да стане и утре, а ако не стане утре, значи вече не е от значение...- така горе-долу може да се синтезира житейската философия на египтянина, за който понятието време е много, ама много относително понятие. А изрази като да бъдеш точен или да си навреме...