Special Weekly

Me & You

"Банка ДСК" отвори центрове за бизнес клиенти

S 250 b8a07f76 f9af 48b4 a46f 1968678ed54a

Като част от новата си бизнес стратегия "Банка ДСК" разработи и откри  специализирани бизнес центрове,  в които предлага високо равнище на обслужване на своите корпоративни и МСП клиенти.

Бизнес центровете предлагат изцяло нов модел на обслужване, който се основава на  удобство, бързина и компетентност, както и на гъвкавост при намирането на индивидуални клиентски решения, например кандидатстването за определен продукт може да се извърши в офиса на клиента или в някой от бизнес центровете  по негов избор. Новият бизнес подход дава възможност клиентите да бъдат обслужвани чрез най-удобните за тях канали и методи, както и при необходимост да ползват услуги във всичките 380 клона на "Банка ДСК".

В Бизнес центровете на "Банка ДСК" работят екипи от квалифицирани експерти,  ангажирани с обслужването на отделните категории бизнес клиенти. От тях клиентите получават необходимата информация съобразно техните техните бизнес нужди, както и индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги в съответствие с профила на компанията и динамиката на бизнес средата.

Специализираните центрове за обслужване на бизнес клиенти предлагат и всички удобства на съвременното банкиране за бизнес клиенти - разнообразие от продукти и услуги, които да отговорят максимално на потребностите им, с ясни условия за кредитиране и адаптирани към всеки бизнес пакетни програми за комплексно банково обслужване.

За по-голямо удобство на клиентите бизнес центровете са разположени на ключови места в по-големите градове в страната

Разгледайте всички Бизнес центрове чрез виртуална разходка, достъпна на www.dskbank.bg, както и чрез Google Maps, Google + и Google Street View

Повече информация за контакти и адреси на всички Бизнес центрове можете да намерите на: www.dskbank.bg