Special Weekly

Me & You

Картини от един концерт на Теодосий Спасов в Чикаго

Цветовете се разляха с достойнството на река, която добре знае своята посока. Жълтото хвърли пелерината си от светлина и намигна на Синьото: - Сега е твой ред! - Знам си работата - каза Синьото и синевата се изпълни с птици. Златните лъчи заподскачаха игриво по заоблените пазви на планината,...