Special Weekly

Ladies First

Вкусът на салсата

Изгаряща, страстна и темпераментна. Такава е салсата. Влезеш ли в нея, няма как да не поискаш да добавиш още малко огън. И цвят, би казала Станка. А на нея може да се вярва. Защото е истински познавач на магнетичния танц, на който е заприличал и животът й. В момента Станка, Адриан и двете им деца...