Special Weekly

Ladies First

Доротея Николова, член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Банка ДСК"

Г-ж Николова, с какво жената мениджър е по-добра в работата си?

- Жените и мъжете сме различни, което носи както предимства, така и недостатъци. Понякога едно качество е сила, но може да се окаже и слабост. Бих казала, че жените по принцип са по-тактични и толерантни в общуването, имат по-силна интуиция, а често и по-голямо търпение. Тези качества им позволяват да управляват добре, да мотивират и да насърчават хората и дори им помагат при подбора и оценката на персонала. Но ако им липсват решителност и навременност при реакциите, подобни качества биха могли да се окажат и слабост. В крайна сметка както жените, така и мъжете могат да бъдат успешни мениджъри, стига да успяват да балансират силните си и слабите си качества. Все пак на мъжете като че ли понякога им е по-трудно да пренебрегнат егото си.

Има ли женски тайни в банковото дело?

- Не бих казала точно „женски“ тайни. Банковото дело е професия и в нея, както във всяка друга, са важни познанията, задълбочеността, здравата и проста логика, редът, самодисциплината. Едва ли има браншове, в които са необходими много по-различни професионални качества. В интелектуално отношение като че ли няма ясна разлика между мъжете от жените.

Как балансирате между професията и личния живот?

- Най-вече с добро желание – искам времето да ми стига - и за да си върша добре работата, и за личен живот. Затова си подреждам приоритетите, организирам се добре, старая се да съм пъргава и фокусирана и тогава остава време за повече неща в живота.

За какво не Ви стига времето?

- Най-вече лично за мен самата. Но мисля, че в живота на човека има различни периоди. Затова съм се отдала изцяло на работата и на семейството си и това ми носи голямо удовлетворение. Вярвам, че ще има и други периоди, когато ще остава време и за моите лични предпочитания.

Без какво не можете във всекидневието?

- Не мога без положителните контакти с хората – с моите колеги и с близките ми. Не мога без топлина, ведрост и лекота в отношенията.

Какво е Вашето разбиране за успеха?

- Успех е, ако си постигнал баланс в живота – в професионален план, но също и в личен, което за мен се отъждествява със семейството. Ако можеш да се обърнеш назад и да си кажеш, че не би искал да променяш нищо, значи имаш това, което искаш.

Какви подаръци обичате да получавате?

- Съвсем женски – обичам бижута, цветя… Най-много обичам изненади, които засвидетелстват внимание.