Special Weekly

Ladies First

Цветанка Крумова, член на УС и изпълнителен директор на ЗАД "Армеец"

Г-жо Крумова, с какво жената мениджър е по-добра в работата си?

- Не вярвам, че полът влияе на това дали си добър мениджър, или не. Равенството между мъжете и жените е културен и социален въпрос, а не въпрос на бизнеса. Според мен по-добри в работата си са онези, които умеят да балансират различията между хората, без да ги превръщат в пречки. Многообразието е в основата на съвременните ценности. А най-добри в работата си са онези, които развиват и променят себе си. Вярвам, че човек се учи цял живот. Много може да се научи както за самата работа, така и за лидерството от книгите, научните изследвания, но и от живота. Всеки човек, който срещаме в живота си, ни променя в по-голяма или по-малка степен. Когато срещаме добри примери, не бива да ги забравяме, а да ги превръщаме в свои предимства. За успешен бизнес са необходими образовани и талантливи мъже и жени, а успешна е тази организация, която може да ги разпознае и да им даде възможност за развитие.

Има ли женски тайни в застраховането?

- Застраховането е дейност, която помага на хората в трудни моменти. В този смисъл същността на застраховането е грижата, помощта, която хората инстинктивно свързват с жената и майката. Може много да се разсъждава философски, но в действителност в нашата професия, както в много други, най-трудни за преодоляване са стереотипите. За застрахователите или не се говори, или се появяват като антигерои, а доброто се пропуска.

Как балансирате между професията и личния живот?

- Съчетаването на развитието в кариерата със създаването на семейство и отглеждането на деца е трудност, с която се сблъсква всяка работеща жена. Този баланс се постига с времето, но най-важното условие за него е да има единомислие и подкрепа в семейството. На този етап вече мисля, че животът ми е цялостен, а професията и семейството са части от него, които не си пречат и не си противоречат.

За какво не Ви стига времето?

- Времето е като всеки ресурс - можем да го използваме разумно, да го пилеем, да си откраднем от него или да го подарим на някого… Времето никога не е достатъчно за моментите, които ни доставят радост. В края на всяко пътешествие обикновено си мисля, че времето не ми е стигнало. Всъщност не времето е било малко, а желанието ми за пътувания е много голямо.

Без какво не можете във всекидневието?

- Не мога без музика. Не мога, без да съм чула гласовете на близките си хора поне веднъж през деня.

Какво е Вашето разбиране за успеха?

- Душевното равновесие и радост от това, което правиш, независимо какво е то. Според мен човек, който се усмихва истински поне три пъти на ден, е успял в живота си.

Какви подаръци обичате да получавате?

- Радвам се искрено на всеки подарък, който е от сърце. Помня и пазя подарените ми неща. Обичам подаръците, които са направени без конкретен повод.