Special Weekly

Ladies First

Бутикова галерия за съвременни икони

Съвременните икони, били те реплики на старинни молитвени изображения и стенописи, или пък авторски интерпретации на канона, са обект на търговски обмен у нас от почти две десетилетия.


Но това става някак между другото сред основните предложения (по-скъпи) на антиквариати и галерии, по-големи или по-малки щандове към националните или регионалните музеи. Дори в специализираните магазини на Светия синод на Българската православна църква иконите сякаш отстъпват място на религиозната книжнина и традиционната църковна утвар. В София първи ги оцениха като обект на повишено внимание уличните търговци, струпали сергиите си южно от базиликата ldquo;Св. Софияrdquo;.


Точно към тях се обърнаха в началото шепата академично образовани художници, реставратори и иконописци, които ndash; за прехраната или по религиозни съображения - се бяха посветили на този специфичен жанр на изобразителното изкуство, половин век прогонен от духовния ни живот. Докато в края на 90-те години на ХХ век малката част на галерия ldquo; Рафаела rdquo; на ул. ldquo;Врабчаrdquo; не започна дейността си с акцент върху православната молитвена живопис. Но след няколко години тя трябваше да приеме и други предизвикателства, поставяйки в един ред иконите и другите художествени или сувенирни продукти. Като се знае, че свято място празно не остава, не е за чудене, че през февруари 2008 г. малката частна галерия ldquo;Парижrdquo; създаде и свой бутиков магазин за икони ldquo;Icons-Bgrdquo; на ул. ldquo;Лайош Кошутrdquo; 10.


В момента това е единственият специализиран център за продажба на съвременни икони в София. Ако не броим продължаващото упорство на уличните сергии около храма ldquo;Св. Софияrdquo; и щанда на криптата ldquo;Св. Александър Невскиrdquo; като филиал на Националната художествена галерия за старинно православно изкуство. Идеята на галериста Борис Павлов е да представя майсторски изработени икони от съвременни български зографи, които работят в ортодоксалния канон, но поглеждат и към католическата храмова практика, както и към авторската интерпретация на традиционните образи и сюжети. Разположението на ldquo;Icons-Bgrdquo; в район, в който в непосредствена близост се намират параклисът ldquo;Св. Георгиrdquo; (известен като Гръцката църква), бъдещата Арменска Апостолическа църква и настоящата Католическа църква и Екзархия, предлага естествена среда за експонирането и търговията с подобни произведения. В този смисъл, макар намерението да е родено повече от случайността и конкретните градски дадености, иконната галерия служи и като своеобразен духовен мост между двете номинации на християнството и каноничните различия помежду им.


Борис Павлов започна галерийната си дейност от тротоара до средновековната базилика ldquo;Св. Софияrdquo;, където в студ и пек прекара почти десет години. От този период датира и близкото му сътрудничество с nbsp;някои от добрите съвременни майстори на икони, които продължават да са анонимни за широката публика. С повечето от тях той поддържа контакт и в ldquo;Icons-Bgrdquo;: Живко Донков, Елисавета Блатоева, Веса Николова и др.


Към кръга от художници Борис Павлов присъединява Анита и Георги Ненчеви, които работят по прастара технология икони върху камък; специализиралата се в изработване на резбовани кръстове Росица Лилова; заложилата на други технологии (батик върху коприна) Ерина Янев а; последов атели на ико нописната школа от Княжевския манастир и др. Галеристът проявява и голяма гъвкавост в ценовата си политика, която обхваща ниския и средния ценови пояс, достъпен за най-широк кръг граждани и nbsp;богомолци. А като прибавим и много високото майсторство на произведенията, никак не е чудно, че само за два месеца от съществуването си галерията вече има постоянен, все по-разширяващ се кръг от посетители. Като задължителен акцент трябва да добавим проверения от в. ldquo;БАНКЕРЪrdquo; факт, че качествена съвременна иконопис в момента се създава само в София и Велико Търново, докато центровете на туристическата ни индустрия продължават да неглижират проблема и предлагат евтини образци, главно гипсови и керамични.