Киноактьорски синдикати и форсмажорни обстоятелства

Профсъюзът на артистите в Съединените щати забрани те да започват работа без одобрението на организацията. От ръководството на Гилдията на американските киноартисти са обявили, че артистите не могат да продължат работата си във вече започнали, но прекъснати заради коронавируса проекти. Те не могат и да сключват договори за нова работа, без да имат предварителното одобрение на профсъюза.

 

Дейвид Уайт – председател на профсъюза на актьорите в Съединените щати.

Организацията поставя тези изисквания с аргумента, че това е грижа по време на пандемията от COVID-19 за безопасността на артистите.

Следва членовете на гилдията да се свържат с профсъюза, който да се убеди, че производителят, с когото ще работят, или работодателят им са взели съответните мерки  по охрана и безопасност на труда.

Освен това предложенията за работа трябва да отговарят на всички местни, щатски и федерални разпореждания, отнасящи се до физическото разстояние, нормите за работа на предприятията, местата за настаняване, както и на съществуващите колективни договори.

Организацията обръща внимание и на обстоятелството, че работодателите и производителите на рекламирани продукти носят пълна отговорност за здравето и безопасността на всички наети от тях сътрудници. По тази причина профсъюзът предупреждава артистите да не подписват каквито и да било документи, които освобождават работодателите от подобна отговорност.

В заявлението се посочва, че са избрани лидери, сътрудници и медицински експерти на профсъюза, които съвместно с други профсъюзи работят за изработването на норми и действия за безопасност в съответствие с най-новата медицинска информация за сигурни условия на труд по време на COVID-19.

Преди време гилдията привлече юристи по въпроса за статута на артистите в студията, с които имат сключени договори, но нямат възможност да ги изпълняват поради пандемията. Някои студия не наричат прекратяването на производствения процес форсмажорно обстоятелство, а само пауза, защото така имат повече възможности за маневриване. А дори употребата на термина форсмажорно обстоятелство не може да реши всички проблеми, тъй като те имат конкретен и ситуативен характер и решенията на работодателите са свързани и с евентуалните варианти за бъдещото развитие на положението в сектора. Затова профсъюзът предпочита преките контакти с работодателите, за да се намерят нужните механизми за защита на членовете му. И координира действията си с агентите и адвокатите на артистите, които също защитават интересите им.

Някои от гигантите в брашна признават пандемията за форсмажорно обстоятелство. Например Netflix е започнал да изплаща минимални компенсации на актьорите, които вече са започнали работа по някой проект или с които вече са били предвидени участия в снимки. Каналът НВО също е прекъснал работа по различни проекти, но е платил една четвърт от хонорара на ангажираните лица, а другата част те ще получат при възобновяване на снимките.