Броят на доларовите милионери в Русия е нараснал с 43% за година

Към средата на 2019 г. в Русия е имало 246 000 доларови милионери, въпреки че преди година са били 172 000.  Данните са представени в доклада за глобалното богатство на швейцарската банка Credit Suisse. В същото време броят на руските доларови милиардери се е увеличил от 74 на 110 души.

В доклада се казва, че 10% от най-богатите жители на Русия притежават  83 на сто от общото лично състояние на жителите на страната. Този показател е по-висок, отколкото в САЩ (76%), където се наблюдава едно от най-високите нива на концентрация на богатство сред развитите страни. Според експертите на  Credit Suisse, Русия изпреварва и Китай по този показател. Там на 10 процента от най-богатите граждани се пада 60 на сто от личното състояние в цялата страна.

Анализаторите отбелязват и увеличение на средното ниво на богатство на глава от населението сред възрастните. То се е повишило от 19 997 на 27 381 долара.

Като цяло благосъстоянието на населението в света  от юли 2018-а  до края на юли 2019-а е нараснало с 9.1 трлн. долара (2,6%), надхвърляйки 360.6 трлн. долара. В доклада се отбелязва, че Швейцария е начело на класацията на благосъстоянието, следвана от САЩ, Япония и Холандия. Общо експертите са преброили 46.8 млн. души с богатство над 1 млн. долара. Това е с 1.1 млн. повече в сравнение с миналата година. Броят на хората с активи над 50 млн.  долара надхвърля 168 хиляди. От тях 55 920 души притежават богатство от най-малко 100 млн. долара, а 4 830 – от над 500 млн.  долара.

Любопитно е, че Китай за първи път е успял да надмине САЩ по брой на богаташите. Китайските граждани, присъстващи в първите 10 на сто от най-богатите хора в света, са 100 млн. души. В САЩ в тази категория попадат 99 млн. души. „Въпреки търговските разногласия между САЩ и Китай през последната година, и двете страни постигнаха значителен напредък в повишаване на благосъстоянието съответно с 3.8 трлн. и 1.9 трлн.  долара“, заяви служител на Credit Suisse пред Ройтерс.