7 неочаквани ситуации по време на интервю за работа

Днес разглеждането на автобиографията на кандидата за работа и стандартно интервю с него изобщо не са достатъчни. За да се установи дали той е перфектният работник за дадената позиция, работодателите прибягват до най-различни методи, включително преминаването на множество психологични тестове. Колкото и странни да изглеждат някои от тях, оказва се, че са твърде ефективни.

 

Представяме ви 7 от най-популярните начини, с които ще се опитат да открият кусурите ви, както и препоръки как да се справите най-добре с тях:

 

1. Предлагането на чаша кафе е с причина

Това модерно клише продължава да набира огромна популярност сред работодателите. Всичко започва, когато интервюиращият ви предложи чаша кафе. Уловката в случая е начинът, по който ще реагирате: ще попитате къде да оставите чашата, ще я оставите на бюрото или ще я измиете в кухнята. Най-добрият подход е сами да предложите да я измиете.

Създателят на този метод – Трент Инес, ръководител на компанията за разработка на счетоводен софтуер Xero Australia, споделя, че фактически този невзрачен на пръв поглед трик говори много за характера и маниерите на въпросния човек. Впрочем това е и тест, с който се разбира колко бързо кандидатът ще се впише в работния екип.

 

2. Нарочно ще ви накарат да чакате дълго

Тук нещата стават по-сложни. Дори да пристигнете на време за интервюто, или да подраните, трябва да очаквате неочакваното. Работодателят може да ви помоли да почакате 10 минути, под претекст, че е много зает или има неотложна работа, после още 10, после 15… В никакъв случай не се ядосвайте и не си тръгвайте – това е капан, с който се установява доколко сте емоционално стабилни в стресова ситуация, и колко силно желаете съотвеното работно място.

3. Работодателят избведнъж избухва

Не си мислете, че ако интервюто ви протича спокойно и благоприятно, ще завърши по мед и масло. Интевюиращият може внезапно да повиши глас, да започне да крещи и дори да започне да ви обижда. Не, той не го прави, защото не ви харесва или иска да ви обиди! Това просто е друг начин да разбере как реагирате в напрегната ситуация. Опитайте се да запазите хладнокръвие и да отговорите на въпросите възможно най-спокойно.

4. Интервюиращият ви отправя странна молба

Но трудностите и препятствията тепърва престоят… Как, например, ще реагирате, ако бъдещият ви шеф ви помоли да скочите от прозореца? Колкото и да сте шокирани от подобна оферта, тя цели единствено да установи дали можете да мислите извън рамката. Ето два примерни начина за измъкване от подобна неловка ситуация: седнете на перваза, като внимавате да не залитнете, и скочете върху пода на офиса – никой не е казал, къде точно трябва да се „приземите“; поемете нещата под контрол, отговаряйки на въпроса с логичното питане: „С какво скокът ми ще допринесе за просперитета на компанията?“.

5. Бъдете готови за игнориране

Не си въобразявайте, че можете да се разминете само с крясъци, обиди и неадекватни предложения. Работодателят като нищо може да реши да ви игнорира, поставайки ви в нелепа ситуация: например да говори дълго по телефона, да излезе от кабинета или да се преструва, че не съществувате. Всъщност той иска да види дали ще успеете да привлечете отново вниманието му, или по какъв начин ще излезете от ситуацията. Едно от най-ефективните решения е просто да го помолите да отложи интервюто за друг ден.

6. Представят ви пред всички колеги

Възможно е шефът да ви предложи да се запознаете и поговорите с бъдещите си колеги, в офиса или след работа. Всъщност зад този привиден жест на благоразположение и демонстрация на добри обноски, може да се крие желанието му да научи повече за вас от мнението на членовете на екипа.

7. Интервюиращият си изпуска писалката на земята

Друг тест, на който може да ви подложи работодателят, е като уж изтърве писалката си на земята. В случая е важна реакцията ви, от която става ясно доколко сте отзивчиви и добронамерени. Ако инстинктивно се наведете и я вдигнете от пода, има голяма вероятност да ви наемат на работа, но ако оставите интервюиращия да се оправя сам, не хранете големи надежи, че назначаването ви е в кърпа вързано.