4 изпитани техники за влияние

Как да спечелим съмишленици

  1. Избягвайте въпроса „защо?“

Когато питате човек защо е решил да направи нещо – например да закупи точно вашия продукт, да гласува за вашата фирма или да подкрепи каузата ви, може да го смутите. Хората често действат импулсивно, без да се замислят защо предприемат дадено действие.

Изричането на банални истини е изпитана манипулативна техника, която въздейства върху подсъзнанието на човек и му дава инструкции за действие според очаквания от вас краен резултат.

  1. Бъдете правдоподобни

Признайте гледната точка на човека срещу вас. Приемете позицията му, но същевременно започнете да подчертавате вашата собствена. Използвайте израза „И аз мислех по този начин, но не знаех, че…“

  1. Накарайте пространството да работи за вас

Водете важните делови разговори в среда, която ви прави спокойни и уверени. Понякога обстановката може да окаже голямо влияние върху мисленето и поведението на обекта, без дори да сте казали и една дума.

  1. Създайте ангажираност

Проведете среща с клиента. Подчертайте ползите, които ще получи, ако избере вас. Задайте въпрос, който подсказва действие, например: „Вие желаете да спестявате над 500 лева месечно, нали?“.  Така фокусът се премества върху бъдещето и кара потенциалните клиенти мислено да похарчат спестяванията за нещо, което искат да имат. Обвързвайки желания резултат с вашия продукт, услуга или идея, много по-вероятно е тези хора да го купят именно от вас, а не от друг.